Mengenai Saya

Foto saya
SABAR - JUJUR - TAWAKKAL MODAL UTAMA KESUKSESAN

Senin, 04 Juli 2011

HIKMAH

Hikmah
1.    Keutamaan ziarah kepada Baginda Rasul SAW
Ada seorang waliyyullah 5 hari tidak makan dan tidak minum, sesampainya di maqam Baginda Rasul Saw. ia mengucapkan sholawat dan salam seraya berkata: “Assalamu ‘alaika ya Rosulallah, Assalamu ‘alaika ayyuhanNabiyyu warahmatullah wabarakatuh.” Kemudian ia berkata: “Sesungguhnya aku lapar, tidak makan 5 hari, dan aku adalah tamumu, biasanya tamu akan dihormati dengan diberi makan.” kemudian ia menuju ke Raudah dan tidur. Ia bermimpi bahwa Rasulullah bersama Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Bakar. Baginda Rasul Saw. berkata padanya: “Bangun! Bagaimana bisa seorang yang sedang bertamu malah tidur?” Kemudian ia diberi roti dan iapun makan, kemudian tiba-tiba ia tersedak dan terbangun, ternyata ia mendapatkan roti tanpa air dihadapannya, rotipun dimakannya hingga ia kenyang (roti itu otomatis dengan airnya), dan orang itu tidak haus dan tidak lapar hingga pulangnya selama kurang lebih 40 hari. Jadi orang yang ziarah ke maqam Baginda Rasul Saw. akan diberi apa yang akan ia pinta.
Semoga yang pernah bertamu mendapatkan apa yang dipinta serta bisa bertamu kembali, dan semoga yang belum bertamu segera mendapat kesempatan untuk bertamu.
------------------------------------------
2.      Kata Malik bin Dinar: “Wahai manusia, janganlah engkau mencari ilmu yang tak kau ketahui, sedangkan engkau tidak mengamalkan ilmu yang kau ketahui.”
3.      Yazid bin Maisarah berkata: “Tangis ada tujuh macam. Tangis bahagia, tangis sedih, tangis gelisah, tangis sakit, tangis riya’, tangis syukur, dan tangis karena takut pada ALLAH. Tangis ini yang dapat memadamkan api neraka.”
4.      Kata Imam Jakfar Shodiq: “Tiap amal baik akan terasa indah dan sempurna jika dihiasi dengan tiga perkara. Cepat dikerjakannya, terasa sedikit, dan tak semua orang tahu.”
5.      Ketika pikiranmu tertuju pada dunia, maka engkau telah lupa kepada ALLAH dan agamamu. Lalu apa yang terjadi jika engkau hadapi dunia ini dengan jiwa dan seluruh ragamu.
6.      Nabi Nuh as lahir 1200 tahun setelah Nabi Adam as. Beliau diangkat jadi nabi pada usia 450 tahun. Beliau membuat perahu pada usia 600 tahun. Beliau wafat pada usia 950 tahun.
7.      Kata Nabi Ibrahim: Aku menjadi Khalilullah karena tiga hal: Aku dahulukan urusan ALLAH daripada yang lain, aku tidak sibuk urusan dunia, dan aku tak makan kecuali dengan tamu.
8.      Kata Malik bin Dinar: “Wahai manusia, janganlah engkau mencari ilmu yang tak kau ketahui, sedangkan engkau tidak mengamalkan ilmu yang kau ketahui.”
9.      Yazid bin Maisarah berkata: “Tangis ada tujuh macam. Tangis bahagia, tangis sedih, tangis gelisah, tangis sakit, tangis riya’, tangis syukur, dan tangis karena takut pada ALLAH. Tangis ini yang dapat memadamkan api neraka.”
10.  Kata Imam Jakfar Shodiq: “Tiap amal baik akan terasa indah dan sempurna jika dihiasi dengan tiga perkara. Cepat dikerjakannya, terasa sedikit, dan tak semua orang tahu.”
11.  Diam mempunyai 70.000 hikmah dan disimpulkan menjadi 7:
1. Merupakan ibadah yang tidak perlu capek.
2. Perhiasan yang tak perlu menghias: tidak harus di depan kaca di mana saja bisa.
3. Suatu kemegahan tanpa kerajaan: indah hatinya.
4. Benteng tanpa pagar: jika ingin selamat harus menjaga lisannya, falyaqul khoiron aw liyasmut.
5. Melegakan bagi malaikat: tidak perlu ada yang dicatat, berpahala terus.
6. Berkecukupan tanpa permisi/kata-kata menerima apa adanya, shumtuha na’am.
7. Menutup aib: tidak cerewet, karena dengan diam aibnya tertutup.
12.  Jika datang pada Imam Ali Zainal Abidin seorang yang meminta-minta, beliau berkata: “Selamat datang orang yang mau membantu membawa bekalku menuju akhiratku.”
13.  Kata Imam Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin: “Petir kematian akan menyambar orang mukmin dan orang kafir. Tetapi petir takkan menyambar orang yang ahli dzikir.”
14.  Kata Ibnu ‘Atha Illah ra: “Umur dikatakan panjang jika diisi dengan dzikir walau sedikit hari-harinya. Sebaliknya umur dikatakan pendek jika tak berdzikir walau panjang hari-harinya.”
PUASA DAN RAMADLAN
15.  Wanita boleh membayar hutang puasa Ramadhan di Sya’ban. Menurut Imam Ahmad: “Wanita tidak dibenarkan puasa sunah selagi dia masih mempunyai hutang puasa wajib di Ramadhan.”
16.  Nama Ramadhan di zaman jahiliyah adalah Natiq, Nathil, Daimur, Zahir, lalu diubah oleh kakek buyut Rasulullah yaitu Kilab bin Murrah dari suku Quraisy menjadi Ramadhan.
17.  Puasa Ramadhan hukumnya wajib atau fardlu ‘ain bagi umat islam. Pertama diwajibkan pada tahun 2 H. Boleh berniat puasa satu kali untuk sebulan. Tapi niat tiap malam lebih utama.
FIRMAN ALLAH
18.  Firman ALLAH: “HambaKu, Akulah ALLAH, yang jika berkata pada sesuatu jadilah maka jadi. Taatlah kau padaKu. Akan Kujadikan setiap kau berkata pada sesuatu jadilah maka jadi.”
19.  Firman ALLAH di Hadits Qudsi: “Siapa yang berdoa kepadaKu, lalu tak Kujawab? Siapa yang minta padaKu lalu tak Kuberi? Siapa yang minta ampun lalu tak Kuampuni? Aku adalah Dzat yang Maha Pengasih.
20.  Firman ALLAH di kitab yg terdahulu: “Siksa yang terhina yang Kuberikan bagi pecinta dunia yaitu Aku cabut nikmat dzikir dalam hati orang tersebut tatkala dia berdzikir.”
WALI WANITA
21.  Malam tidur pagi menyesal, lebih aku suka dari malam aku bangun sholat pagi aku bangga.” Kata Sayyidah Aisyah ra. “Orang yg jahat ialah orang mengira dirinya telah berbuat baik.”
22.  Sayyidah Aisyah ra berkata: “Aku tak kenal seorangpun yang lebih jujur dari Fathimah kecuali ayahnya SAW. Fathimah wafat 6 bulan setelah wafat Nabi dan dikubur oleh Ali pada waktu malam.”
23.  Kata Saidatina Fathimah: “Wanita yang paling mulia ialah wanita yang tak mau melihat laki-laki dan tak mau dilihat laki-laki.”
24.  Mu’adah adalah seorang wanita sufi dari kota Basrah. Jika pagi tiba, dia berkata: “Ini hari matiku.” Maka ia tak makan sampai malam. Jika malam tiba, dia berkata: “Ini malam ajalku.” Maka dia sholat sampai subuh.
25.  Aisyah dan Asma’ adalah dua putri Abu Bakar Siddiq. Keduanya mempunyai sifat murah hati dan suka memberi. Bedanya, Aisyah mengumpulkan lalu dibagikan, sedangkan Asma’ tak ada yang disimpan untuk besok.
26.  Seorang wanita sufi berkata: “Sungguh aku bosan dengan dunia ini. Andai saja kematian dijual di pasar, tentu aku akan membelinya. Karena aku cinta kepada ALLAH SWT dan rindu untuk berjumpa denganNya.”
27.  Jauharah adalah wanita ahli tahajud. Suatu malam dia bermimpi melihat sebuah istana. Ketika dia bertanya untuk siapa istana itu, ada suara yang menjawab: “Untuk para ahli tahajud.” Sejak saat itu dia tidak pernah tidur malam.
28.  Kata Asma’ binti Yazid. Ketika aku berbaiat kepada Nabi, aku mendekat dan waktu itu aku memakai dua gelang emas. Nabi bersabda: “Buang gelang itu hai Asma’, inginkah kamu digelangi oleh Allah dengan gelang dari api neraka?” Kata Asma’: “Aku melemparnya seketika itu juga dan aku tak tahu siapa yang mengambilnya.”
SAHABAT DAN SUFFAH
29.  Jika datang pada Imam Ali Zainal Abidin seorang yang meminta-minta, beliau berkata: “Selamat datang orang yang mau membantu membawa bekalku menuju akhiratku.”
30.  Kata Imam Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin: “Petir kematian akan menyambar orang mukmin dan orang kafir. Tetapi petir takkan menyambar orang yang ahli dzikir.”
31.  Kata Ibnu ‘Atha Illah ra: “Umur dikatakan panjang jika diisi dengan dzikir walau sedikit hari-harinya. Sebaliknya umur dikatakan pendek jika tak berdzikir walau panjang hari-harinya.”
32.  Kata Malik bin Dinar: “Wahai manusia, janganlah engkau mencari ilmu yang tak kau ketahui, sedangkan engkau tidak mengamalkan ilmu yang kau ketahui.”
33.  Yazid bin Maisarah berkata: “Tangis ada tujuh macam. Tangis bahagia, tangis sedih, tangis gelisah, tangis sakit, tangis riya’, tangis syukur, dan tangis karena takut pada ALLAH. Tangis ini yang dapat memadamkan api neraka.”
34.  Kata Imam Jakfar Shodiq: “Tiap amal baik akan terasa indah dan sempurna jika dihiasi dengan tiga perkara. Cepat dikerjakannya, terasa sedikit, dan tak semua orang tahu.”
35.  Nabi mencium kening Imam Syibli. Ketika ditanya, Nabi menjawab: “Orang ini setiap selesai sholat, dia membaca Laqad jaakum rasulun…… lalu dia sholawat padaku tiga kali.”
36.  Yahya bin Muadz berkata: “Adanya kita sering melihat seseorang mendapatkan rezeki tanpa dia mencarinya. Ini adalah suatu bukti bahwa rezeki ditugaskan oleh ALLAH untuk mendatangi kita.”
37.  Kata Imam Syibli kepada muridnya: “Kamu boleh berhaji denganku jika penuhi tiga syarat. Tidak membawa bekal, tidak meminta kepada orang lain, dan tidak menerima pemberian dari orang lain.” Muridnya tidak menyanggupi syarat yang ketiga.
AMALAN SEBELUM TIDUR
Suatu ketika saat Sayyidah Aisyah hendak beristirahat, Rasulullah SAW bersabda padanya: “Hai Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara.
1. Menghatamkan Al-Qur’an,
2. Mendapatkan keridloan semua Nabi dan Rasul termasuk diriku,
3. Mendapatkan keridloan umat islam sedunia,
4. Telah selesai Haji atau Umrah.”
Kemudian Rasulullah SAW bertakbiratul Ihram tanda beliau memulai Shalat.
Sayyidah Aisyah pun kebingungan dengan Sabda Rasulullah tersebut. Setelah Rasulullah selesai Shalat, Sayyidah Aisyah pun bertanya pada Rasulullah: “Bagaimana mungkin hamba menyelesaikan 4 perkara tersebut sekejap sebelum tidur?” Rasulullah pun menjawab:
“1. Seseorang yang membaca Surah Al-Ikhlas 3x, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Qur’an
2. Seseorang yang membaca Shalawat kepada Nabi dan Rasul, dia akan mendapatkan keridloan Nabi dan Rasul itu, bisa jadi di akhirat nanti orang tersebut mendapatkan Syafaat Nabi dan Rasul itu.
3. Seseorang yang membaca doa “Allahummaghfir Lil Muslimiina wal Muslimaat wal Mu’miniina wal Mu’minaat Al Ahyaa i minhum wal Amwaat” insyaALLAH umat muslim yang mendapatkan doa tersebut akan ridlo pada orang tersebut dan bisa jadi umat muslim yang mendapatkan doa tersebut akan mendoakan untuk kesejahteraan orang yang membaca doa tersebut.
4. Seseorang yang mendoakan orang tuanya, maka dia telah menggembirakan orang tuanya. Seseorang yang menggembirakan orang tuanya, maka dia telah mendapatkan pahala Haji, atau paling sedikitnya Umrah.
38.  Sabda Nabi SAW: “Barang siapa sholat subuh, kemudian dia tak bangun dari sajadahnya hingga sholat dhuha dua rakaat, maka Allah memberi bonus pahala haji dan umrah.”
39.  Sabda Nabi SAW: “Barang siapa yg mengagungkan orang yg kaya karena kekayaannya, maka dia di sisi ALLAH sama dengan penyembah berhala. Barang siapa yg sedih karena tak mendapat bagian dari dunia berarti dia mendekat ke neraka sejauh perjalanan setahun.”
40.  Tiga modal utama menuju surga: tidak meminta sesuatu pada manusia, tidak menerima sesuatu dari manusia, dan tidak punya sesuatu yang akan diberikan pada manusia.
41.  Jadilah kalian orang yang zuhud. Orang yang zuhud adalah orang yang tidak mencari yang tidak ada selagi yang ada masih ada.
42.  Harta yang paling berharga adalah iman. Cinta yang paling setia adalah kasih. Bahasa yang paling indah adalah syukur. Ibadah yang paling indah adalah doa.
43.  Do’a Imam Ali Zainal Abidin: “Ya Robby, seperti halnya aku telah berbuat jelek padaMu, tapi Kau balas dengan kebaikan. Maka jika aku kembali pdMu, kuharap Kau mau menerimaku.”
44.  Doa mendatangkan rezeki. Dibaca empat kali setelah sholat dhuha empat rakaat. “ALLAHUL KAFI, QOSHODTUL KAFI, KAFANIYAL KAFI, WA LILLAHIL HAM.”
45.  Do’a Abu Darda’: “Ya Robby, aku berlindung padaMu dari hati yang kocar kacir.” Ketika ditanya apa hati yg kocar kacir, jawab beliau: “Yang menyimpan dagangan dan harta di banyak tempat.”
46.  Jauharah adalah wanita ahli tahajud. Suatu malam dia bermimpi melihat sebuah istana. Ketika dia bertanya untuk siapa istana itu, ada suara yang menjawab: “Untuk para ahli tahajud.” Sejak saat itu dia tidak pernah tidur malam.
47.  Kata Asma’ binti Yazid. Ketika aku berbaiat kepada Nabi, aku mendekat dan waktu itu aku memakai dua gelang emas. Nabi bersabda: “Buang gelang itu hai Asma’, inginkah kamu digelangi oleh Allah dengan gelang dari api neraka?” Kata Asma’: “Aku melemparnya seketika itu juga dan aku tak tahu siapa yang mengambilnya.”
48.  Kata Imam Hasan bin Sholeh: “Berkata iblis kepada para wanita, kamu adalah separuh dari tentaraku, kamu adalah panahku, kamu adalah tempat rahasiaku, dan kamu adalah umpanku untuk meraih semua kemauanku.”
49.  Nasehat dari Yahya bin Muadz: “Tinggalkan dunia sebelum dia meninggalkanmu, cari ridho Tuhanmu sebelum jumpa denganNya, dan hiasi kuburmu sebelum kamu menempatinya.”
50.  Akhlaq yang baik menurut Al-Husain Al-Manshur ialah kamu tak peduli dengan tak acuhnya orang padamu karena merasa ALLAH sangat peduli dan perhatian padamu.
51.  Doa Sufi: “Ya Robby, jadikan aku termasuk golongan orang yang merasa aman ketika bertemu denganMu, Ridho pada takdirMu, puas dengan anugerahMu, dan benar-benar takut padaMu.”
52.  Doa Sufi: “Aku minta padaMu, bukan pada selainMu. Jadikan aku dari golongan As-Sabiqin. Angkatlah aku ke derajat Al-Muqarrabin. Kumpulkan aku dengan para As-Sholihin.”
53.  Doa Sufi: “Ya Robby, muliakan aku dengan taat padaMu, jangan Kau hina aku dengan maksiatku padaMu, putuskan peduliku pada dunia dengan rasa rindu untuk berjumpa denganMu, dan jadikan ibadah sebagi hobiku.”
54.  Janganlah kalian banyak berbicara, karena hal itu akan menampakkan aibmu yang seharusnya tersembunyi, dan menggerakkan musuhmu yang seharusnya diam.
55.  Ilmu dan amal adalah saudara kembar, sedangkan ibunya adalah semangat yang tinggi. Bodoh dan pengangguran adalah saudara kembar, sedangkan ibunya adalah kemalasan.
56.  Firman ALLAH: “HambaKu, Akulah ALLAH, yang jika berkata pada sesuatu jadilah maka jadi. Taatlah kau padaKu. Akan Kujadikan setiap kau berkata pada sesuatu jadilah maka jadi.”
57.  Firman ALLAH di Hadits Qudsi: “Siapa yang berdoa kepadaKu, lalu tak Kujawab? Siapa yang minta padaKu lalu tak Kuberi? Siapa yang minta ampun lalu tak Kuampuni? Aku adalah Dzat yang Maha Pengasih.
58.  Firman ALLAH di kitab yg terdahulu: “Siksa yang terhina yang Kuberikan bagi pecinta dunia yaitu Aku cabut nikmat dzikir dalam hati orang tersebut tatkala dia berdzikir.”
59.  Doa Nabi SAW: “Ya ALLAH, beri aku cinta padaMU, dan cinta pada yang cinta padaMu, dan cinta pada yang mendekatkan aku untuk dapat cintaMu, dan jadikan cintaMu lebih aku sukai daripada air yang sejuk.”
60.  Doa Ibnu Farid ra: “Ya Robby, bukannya aku minta surga padaMu karena inginkan kenikmatan yang ada di sana, tetapi aku menyukai surga karena di sanalah aku menemui dan menatap DzatMu.”
61.  Imam Ma’ruf Al-Kharhi ra berdoa ketika kehilangan sesuatu: “ALLAHUMMA INNAS SAMAA A SAMAA UK, WAL ARDHA ARDHUK WAMAA BAINAHUMA LAKA FA’TI BIHI.”
62.  Muwaffaqah adalah seorang wanita sufi. Suatu hari dia terjatuh, maka lepas kuku jari kakinya, dia pun tersenyum seraya katanya: “Ku ingat manisnya pahala sabar, sehingga tak terasa perihnya luka.”
63.  Fathimah Al-Atthar adalah seorang wanita sufi. Dia cuma tiga kali keluar rumah seumur hidup. Dari rumah ayahnya keluar ke rumahnya suaminya ketika nikah, dari rumah suaminya ke Mekkah saat melakukan ibadah haji, dan dari rumah suaminya ke kuburannya.
64.  Munifah adalah seorang wanita sufi. Dia berdandan jika malam tiba untuk sholat hingga subuh. Dia berkata: “Demi ALLAH, aku tak akan tidur malam selagi aku hidup.” Hal ini dia lakukan 40 tahun hingga dia wafat.
65.  mam Junaid Al-Baghdadi berkata: “Janganlah engkau percaya pada nafsumu walaupun dia berkenan tatkala engkau bawa dia beribadah. Suatu saat dia pasti menendangmu.”
66.  Imam Junaid Al-Baghdadi berkata: “Seseorang takkan dikatakan berakal, sehingga tak nampak di anggota tubuhnya perbuatan yang dicela Tuhannya.”
67.  Kata Abu Bakar As-Siddhiq: “Tiga hal yang kusuka di dunia ini adalah memandang Nabi, berkumpul bersama Nabi, dan menginfakkan hartaku pada Nabi.”
68.  Ketika Rasulullah duduk-duduk bersama Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Rasulullah mempersilahkannya masuk, keduanya berkata: “Dia buta Ya Rasulallah.” Sabda Nabi SAW: “Tapi kalian tidak butakan.”
69.  Dari Anas bin Malik ra, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW: “Adakah yang sama kelak kedudukannya dengan para syuhada?” Rasulullah menjawab: “Ada, yaitu orang yang ingat mati setiap hari 20 kali.”
70.  Firman ALLAH kepada Nabi Musa as: “Jika Aku cinta pada seorang hamba, Aku uji dia dengan ujian yang tak mampu gunung memikulnya. Jika dia sabar, dia akan jadi kekasihKu. Jika mengadu pada makhluk, Aku takkan peduli lagi padaNya.”
71.  Jika seorang hamba sakit, maka ALLAH berfirman kepada malaikat: “Dengarkan apa yang dia katakan pada penjenguk. Jika dia memujiKu, doakan dia dengan yang baik. Jika dia mengadu dengan yang buruk, doakan dia semoga berlanjut.”
72.  Di antara keutamaan kemiskinan, yaitu kita takkan dapatkan orang bermaksiat karena ingin menjadi miskin, yang banyak kita temukan adalah orang berdosa karena ingin kaya.
73.  Ketika Kau pergi tinggalkan aku, kuundang tangis dan sabar untuk setia menemaniku. Tangis pun datang dengan setia, tapi sabar tak mau menemani.
74.  Janganlah menjawab pertanyaan yang tak tertuju padamu, jangan bertanya pada orang yang tak mau menjawabmu, dan jangan berbicara pada orang yang tak mau dengarkan kata-katamu.
75.  Sabda Nabi SAW: “Jadilah kalian orang yang selalu jujur. Jika suatu saat kalian berpikir bahwa kejujuran akan mambawa kalian pada kebinasaan, ketahuilah bahwa di sanalah letak keselamatanmu.”
76.  Sabda Nabi SAW: “Wanita-wanita paling mulia penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mahazin.”
77.  Sabda Nabi SAW: “Bukit ini (Uhud) mencintai kami dan kami mencintainya.” (H.R. Bukhari). Bukit Uhud terletak di jarak 5 km arah utara Madinah. Perang Uhud terjadi di Syawal 3 H.
78.  Hunaidah adalah seorang wanita sufi. Tiap malam dia bangunkan suami dan anak-anaknya. Ketika dia telah wafat, suaminya mendengar suara: “Jika kamu ingin tetap menjadi suaminya kelak di surga, teruskan ajaran istrimu.”
79.  Ummu Ahmad adalah seorang wanita sufi yang suka bersedekah. Suatu malam dia tuangkan air ke lampu teplek. Ketika lampu itu hidup anaknya heran. Dia pun berkata: “Janganlah engkau heran. Jika kita taat kepada ALLAH, maka semua makhlukNya akan taat kepada kita
80.  Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, datanglah pengemis lalu beliau meminta kepada sahabat uang dan diberikan pada pengemis. Sabda beliau: “Yang begini sama pahalanya dengan yang mengeluarkan uang tanpa mengurangi pahala yang mengeluarkan.”
81.  Sabda Nabi SAW: “Bonus bagi orang yang sholat isya berjamaah sama dengan pahala berhaji, dan bagi orang yang sholat subuh berjamaah sama dengan pahala sekali umrah.”
82.  Sabda Nabi: “Pada hari Uhud saat kulihat kiri dan kanan tampak padaku Nusaibah binti ka’ab (ummu umarah), dengan berani bertempur melindungi aku dari serangan musuh.”
83.  Keahlian sahabat: Ibnu Sirin ahli Ta’wil mimpi, Ar-Rozi ahli kedokteran, Ibnu Jauzi ahli nasehat, Imam Junaid ahli tasawuf, Fudail bin Iyad ahli ibadah, dan Sibaweh ahli ilmu nahwu.
84.  Ibnu Mubarak sabar berteman dengan orang yang jelek akhlaqnya. Ketika berpisah Ibnu Mubarak menangis. Ketika ditanyakan, dia menjawab: “Aku sedih, dia pergi, sedang akhlaqnya turut bersamanya.”
85.  Imam Atha’ As-Salmi adalah seorang wali yang tak pernah mengangkat kepalanya ke langit dan tak pernah tertawa selama 40 tahun. Bajunya selalu basah karena derasnya air matanya.
86.  Kata Imam Ali bin Muhammad ash shoghir ra. “Kalau kamu kehilangan sesuatu, atau ingin bertemu dengan seseorang, bacalah doa ini.” “YA JAAMI’AN NAASI LI YAUMIN LA RAIBA FIIHI, INNALLAHA LA YUCHLIFUL MI’AAD. IJMA’ BAINI WA BAINA…………”(Sebut barang yang hilang atau orang yang ingin ditemui).
87.  Rasulullah kedatangan tamu, beliau bertanya makanan pada ummul mu’minin namun satupun tak ada yang punya. Lalu beliau berdoa: “Allahumma inni as aluka min fadhlika wa rahmatika fainnahu laa yamlikuhuma illa anta.” Tiba-tiba datanglah orang membawa kambing bakar.
88.  Hati-hatilah dengan segala kelebihan yang kita miliki. Karena sering kali itulah yang menyebabkan tergelincirnya kita ke dalam kemaksiatan yang menyesatkan.
89.  Empat hal yang menyebalkan hati: tetangga yang jahat, anak yang durhaka, istri yang tak penurut, dan rumah yang sempit.
90.  Sungguh kamu jelek jika kamu tak peduli dengan aib yang ada pada dirimu, dan selalu mengungkit aib orang lain, padahal orang itu berusaha menutupinya.
91.  Sulaiman Ad-Darani sholat dengan Rabi’ah Adawiyah hinga fajar. Katanya: “Apa tanda syukur kita pada ALLAH dengan anugerah ini?” Rabi’ah menjawab: “Kita harus puasa hari ini. Itu tanda syukur kita.”
92.  Nasehat Imam Bisyir Al-Khofi: “Hai anakku, bekerjalah dengan tanganmu sendiri. Sungguh telapak tangan yang kasar lebih mulia dari bekas sujud yang ada di keningmu.”
93.  Nasehat Imam Ja’far Shodiq: “Jika rezekimu kekal, bersyukurlah. Jika lambat datangnya rezeki padamu, istighfarlah. Jika dibuat sedih oleh orang lain, bacalah Laa hawla wa laa quwwata illa billah.”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar